Zaznacz stronę

DYREKCJA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ DĘBIE

ogłasza

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

oraz 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Dokumenty na konkurs należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” lub z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (budynek Administracji I piętro) do dnia 10.05.2019 roku do godz. 11.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki konkursów znajdują się w zakładce PRACA.

ZAPRASZAMY!