Zaznacz stronę

W dniu 28 września 2022 roku w czasie inauguracji Targów Pracy i Edukacji w Tarnobrzegu na ręce Dyrektora SPZ ZOZ Wiesławy Barzyckiej, wręczone zostało specjalne wyróżnienie nagradzające doskonałą, wieloaspektową i efektywną współpracę nowodębskiego szpitala z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu.

Ta wieloaspektowa współpraca obejmuje między innymi szkolenia pracownicze i podnoszenie, dzięki szkoleniom, kompetencji pracowników szpitala, w ramach pozyskiwanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dofinansowań do indywidualnych studiów podyplomowych pracowników szpitala, tworzenia nowych stanowisk pracy przy wsparciu PUP w Tarnobrzegu.

Specjalne wyróżnienie wręczyła szpitalowi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu Pani Teresa Huńka.