Zaznacz stronę
W dniu dzisiejszym, 11 kwietnia 2024 roku, w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim, reprezentowanym przez Pana Starostę Jerzego Sudoła, zastępcę Starosty Pana Jacka Rożka, oraz Panią Dyrektor SPZ ZOZ w Nowej Dębie Wiesławę Barzycką z przedstawicielem firmy PESAM Sp. z o.o.  Sp. K. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Daniela Mytnika, dotyczącą oczekiwanej od lat “Rozbudowy i przebudowy budynku SPZ ZOZ przy ulicy Skłodowskiej-Curie 1a”. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Wiesław Ordon, Pan Wojciech Gruszka Radny Powiatu Tarnobrzeskiego, którzy wspierali inicjatywę rozbudowy placówki, jak również kierownicy oddziałów szpitalnych, których rozbudowa będzie dotyczyła.
Zadanie 1 etapu “Rozbudowy i przebudowy budynku SPZZOZ przy ulicy Skłodowskiej -Curie 1a” obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie i dotyczyć będzie Bloku Operacyjnego, co jest wymogiem nakazu wydanego przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny dostosowania  budynku do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-budowlanych. Jednocześnie wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja i nowe pokrycie dachowe w całym budynku.
Rozbudowa szpitala pozwoli zwiększyć dostępność i podnieść zakres świadczonych usług na rzecz lokalnej społeczności.