Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

18 października , obchodzone jest święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona Służby Zdrowia. W tym dniu wspominamy św. Łukasza jako wielkiego i wyjątkowego świętego, jako lekarza i uczonego, ale także jako jednego z czterech ewangelistów. O tym, że był On lekarzem wspomina w swoim Liście do Kolosan św. Paweł Apostoł pisząc: „Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz” (Kol 4, 14). Święty Łukasz był bowiem uczniem, przyjacielem i świadkiem ewangelizacji świata przez św. Pawła Apostoła, któremu w Jego misjach towarzyszył.

I w  tym właśnie dniu prosimy wszystkich pracowników SPZ  ZOZ w Nowej Dębie: lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, salowe i opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i rehabilitantów, diagnostów i techników laboratoryjnych, farmaceutów, pracowników radiologii, centralnej sterylizacji, sekretarki medyczne, koordynatorów opieki medycznej, psychologów, terapeutów i psychoterapeutów, pracowników kuchni szpitalnej, oraz cały personel działów: administracyjnego, technicznego, transportu sanitarnego i higieny, o przyjęcie najserdeczniejszych i z serca płynących życzeń.

Niechaj święty Łukasz – Wasz Patron, czuwa nad Wami wszystkimi i dodaje niezbędnych sił do wykonywanej przez Was trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Wszystkiego najlepszego!

Dyrekcja Szpitala