Zaznacz stronę

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

ZASADY ODWIEDZIN W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM:

Sugerowane godziny odwiedzin w oddziale:

 09:00 -19:00

z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, która jest zdrowa i nie ma żadnych objawów infekcji, w szczególnych sytuacjach dwie osoby,
 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach,

 • osoba odwiedzająca nie może przemieszczać się po oddziale, powinna przebywa tylko na sali pacjenta, lub w wyznaczonym miejscu w oddziale,

 • nie zaleca się odwiedzin pacjentów, którzy mogą stanowić źródło zakażenia

 • zaleca się ograniczenie odwiedzin dzieci do lat 12.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Kierownik Oddziału może podjąć decyzję o ograniczeniu odwiedzin lub ich wstrzymaniu na oddziale.

 

 

WAŻNE!

Informujemy, iż od 18 maja 2021 roku przywrócone zostały porody rodzinne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPZZOZ w Nowej Dębie przy zachowaniu procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w naszej placówce.

 

WITAMY!

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

W miłej i rodzinnej atmosferze zapewniamy fachową opiekę medyczną w każdym etapie życia kobiety.

POŁOŻNICTWO

Na położnictwie jako pierwsi witamy przychodzących na świat naszych najmłodszych pacjentów. Chcemy, aby maluchy przychodziły na świat w najlepszych warunkach, dlatego zapewniamy wszelki komfort i wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo każdej mamie i jej dziecku.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie uczestniczył w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, a którego celem było:

 • Wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych
 • Propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych

Program niestety został zakończony w 2021 roku, ale INFORMACJE W SPRAWIE DIETY MAMY znajdują się w zakładce DLA PACJENTA –>> Dieta Mamy.

Oddział posiada dwie sale porodowe, które wyposażone są w nowoczesne łóżka porodowe oraz sprzęt pozwalający na przyjmowanie wygodnych pozycji w czasie akcji porodowej. Przyjemny wystrój i klimatyzacja sali, a także możliwość tak zwanych porodów rodzinnych, zapewniają kobiecie rodzącej niemal domową atmosferę oraz wpływają na obniżenie stresu przyszłej mamie podczas porodu. Nad tym wszystkim stoi wykwalifikowany personel, który zapewnia bezpieczeństwo i opiekę na najwyższym poziomie.

Wychodząc z założenia popartego wieloletnim doświadczeniem i czyniąc zadość oczekiwaniom przyszłych mam, wiemy że pozycja leżąca nie jest dla kobiety rodzącej zbyt komfortową i nie jest najbardziej sprzyjającą dla przebiegu porodu, W związku z tym w naszym oddziale prowadzimy także porody w pozycjach wertykalnych (pionowych) przyjmowanych przez kobietę rodząca. Ponadto stosujemy w swojej pracy metody stymulujące kobietę rodzącą do większej i korzystnej dla porodu aktywności w czasie akcji porodowej.

Staramy się także wspomagać naturalne, instynktowne zjawiska towarzyszące poszczególnym etapom dostosowując je do możliwości poszczególnych kobiet. Oferujemy oprócz nowoczesnych, komfortowych łóżek porodowych, wiele innych sprzętów do wykorzystania w trakcie całego porodu takich jak: worki sako, piłki, które są dostępne na każdej z sal.

W czasie porodu, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, kobieta rodząca może przyjmować niczym nie skrępowane i dogodne dla siebie pozycje. Kobieta może więc chodzić, kucać, klęczeć lub siedzieć na piłce, może wybrać pozycję wiszącą lub kuczną przy kolankowo-łokciową, na kolanach w pionie, boczną czy kuczną na łóżku porodowym. Nad bezpieczeństwem rodzącej w każdej z tych pozycji czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel: położne oraz lekarze-położnicy.

W naszym szpitalu nie stosuje się jako rutynowej procedury nacinania krocza kobiecie rodzącej. Staramy się w miarę możliwości – biorąc pod uwagę predyspozycje anatomiczne kobiety rodzącej, przebieg porodu, wielkość dziecka – stosować ochronę krocza.

Dbamy o to, aby już w czasie ciąży kobiety przygotowywały się i uelastyczniały mięśnie krocza poprzez masaż oraz odpowiednie ćwiczenia. Taką edukację zapewnia uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach Szkoły Rodzenia, która prowadzona jest przy naszym oddziale. Zakres zajęć obejmuje teorię i ćwiczenia dla ciężarnych mające na celu przygotowanie do porodu i przyszłego macierzyństwa.

Podczas porodu kobieta rodząca może korzystać z niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu takich jak:

 • masaż
 • muzykoterapia
 • kąpiel w ciepłej wodzie
 • TENS – urządzenie do elektrostymulacji przeciwbólowej
 • znieczulenie zewnątrzoponowe (przy dostępności anestezjologa)
 • gaz Entox – gaz rozweselający.

 

GINEKOLOGIA

Na ginekologii hospitalizowane są pacjentki ze schorzeniami kobiecego narządu. W tym zakresie prowadzimy  diagnostykę i leczenie chorób kobiecych metodami zachowawczymi i operacyjnymi.

Przy użyciu nowoczesnego sprzętu do Laparoskopii i Histeroskopii, wykonujemy precyzyjne zabiegi diagnostyczno-lecznicze przydatne np.: w leczeniu niepłodności czy w diagnostyce chorób nowotworowych.

W zakresie ginekologii prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób wikłających ciążę. Nad całym i kompleksowym procesem diagnozowania i leczenia pacjentek przebywających w naszym oddziale, opiekę sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel: położne i lekarze ginekolodzy-położnicy.
Co należy zabrać do Szpitala (pdf) >>

Kontakt:
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba
telefon: 15 846 26 51

 • lekarze wew. 162
 • położne położnictwa wew. 105
 • położne ginekologii wew. 176

Kierownik Oddziału: lek. med. Łukasz Kowalski

Położna Oddziałowa: mgr Katarzyna Sudoł

SZKOŁA RODZENIA telefon: 15 846 26 51 wew. 105