Zaznacz stronę

 Ćwiczenia zorganizowane przez OSPWL- Dęba  z udziałem  Szpitala Powiatowego.

W dniu 7 czerwca  br., odbyły  się ćwiczenia  przeprowadzane na terenie  Ośrodka  Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba pod nazwą „Wypadek komunikacyjny – zdarzenie masowe”. Celem ćwiczeń była ocena współpracy wszystkich służb ratowniczych biorących udział w manewrach oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji na wypadek realnego zdarzenia o charakterze masowym.
Istotnym elementem ćwiczeń jest ocena zadań wykonywanych przez odpowiednie służby. Sprawdzanie skuteczności komunikacji i koordynacji  działań pomiędzy służbami, testowanie procedur  zarządzania kryzysowego  i dowodzenie  w sytuacji  zdarzenia masowego, ocena skuteczności  systemów komunikacji/łączności między służbami  ratunkowymi, zapewnienie  przepływu  aktualnych  i dokładnych informacji na temat sytuacji, testowanie procedur ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia do placówek medycznych, doskonalenie umiejętności personelu w obszarach pierwsza pomoc, ewakuacja poszkodowanych, działania ratowniczo-gaśnicze, ratownictwo medyczne, kontrola tłumu, poszukiwanie        i ratowanie osób.
W ćwiczeniach brały udział: Wojskowa Straż Pożarna Nowa Dęba, Komenda  Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Ochotnicza Straż Pożarna   Miasta i Gminy Nowa Dęba, Państwowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Wojskowy Zespół Ratownictwa Medycznego, Komenda Miejska Policji                w Tarnobrzegu, Placówka  Żandarmi Wojskowej  w Nowej Dębie, OSPWL-Dęba,   Pluton Regulacji Ruchu 18 Pułku Artylerii Nowa Dęba, 1 Batalion Strzelców Podhalańskich z  Rzeszowa oraz Szpitale: SPZZOZ         w Nowej Dębie,  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.