Zaznacz stronę

Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro” – to hasło tegorocznej ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo, w ramach której  Regionalne Centra Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa, także RCKiK w Rzeszowie, zachęcają wszystkich do aktywnego oddawania krwi. Kampania pokazuje, że każdy z nas może pomagać i poczuć, że tętni w nim dobro. To w naszych żyłach krąży bezcenne dobro, które ratuje życie, jeśli się nim dzielimy z innymi. Intencją ogólnopolskiego projektu jest nakłonienie społeczeństwa do spełniania dobrych uczynków i pomaganiu: oddawajmy krew, bo tętni w nas dobro.

W związku z tą akcją zachęcamy do oddawania krwi bezpośrednio w RCKiK w Rzeszowie, ale także w podległych mu Oddziałach Terenowych znajdujących się w wielu szpitalach.

Kampania społeczna “Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro” realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”, i finansowana jest ze środków Ministra Zdrowia.

Więcej informacji można uzyskać klikając wskazany link:  https://www.twojakrew.pl/