Zaznacz stronę

UWAGA! Nabór został rozstrzygnięty!

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. Kadr i Płac. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia w przy prowadzeniu spraw z zakresu pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word)
 • znajomość obsługi modułów kadrowo-płacowych,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • sporządzanie sprawozdawczości.
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny z podaniem danych kontaktowych, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie w ciągu najbliższych 6 miesięcy”
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w terminie do 19.03.2021r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. Kadr i Płac (do pobrania)