Zaznacz stronę

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie odbyło się spotkanie   Pana Starosty  Pawła Bartoszka i  Pana Wicestarosty Wojciecha Śmiecha z kadrą Kierowniczą  i Koordynującą Szpitala Powiatowego na którym, poinformowano o złożeniu przez Panią Dyrektor  Wiesławę Barzycką rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji. W trakcie spotkania  podziękowano jej  za trud poświęcenie, profesjonalizm  i zaangażowanie jakim się wykazała przez lata pracy na stanowisku Dyrektora  SPZZOZ w Nowej Dębie.

Jednocześnie  przekazano informację, że nowo powołanym Dyrektorem placówki  zostaje Pani Urszula Bubrowska, która do tej pory zajmowała stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego  SPZZOZ w Nowej Dębie.

 Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Wiesławie Barzyckiej  za wszystkie lata pracy i  życzymy jej  zdrowia               oraz pomyślności na zasłużonym odpoczynku.

Pani Urszuli Bubrowskiej, zaś życzymy  sukcesów na nowo objętym  stanowisku.