Zaznacz stronę

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia sesja i spotkanie w funkcjonującej jeszcze w “starym” składzie Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie, podczas którego, podsumowano ostatnie  lata jej działalności.

Podczas  sesji Pani Dyrektor Wiesława Barzycka podziękowała wszystkim członkom Rady za pracę, bezcenną pomoc, radę i wsparcie, jakie okazywali nowodębskiemu szpitalowi podczas swojej kadencji. Przewodniczący Rady Społecznej Pan Jerzy Sudoł przekazał w imieniu Rady Pani Dyrektor podziękowania za owocną współpracę.

Gościem zaproszonym na obrady Rady Społecznej był Pan Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, który otrzymał podziękowania za współpracę i doskonałe rozeznanie ważnych potrzeb lokalnej społeczności. Taką potrzebą był i będzie zawsze Szpital, czemu Burmistrz Wiesław Ordon dawał wielokrotnie dowody pomagając Szpitalowi w bardzo wielu sprawach.

Spotkanie zakończono rekonesansem obszaru przygotowanego pod rozbudowę szpitala, która rozpoczęła się 23 kwietnia br.

Serdecznie dziękujemy Członkom Rady Społecznej za pracę na rzecz Szpitala Powiatowego, jego pracowników i pacjentów.