Zaznacz stronę

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w Tarnowskiej Woli, pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego SPZZOZ w Nowej Dębie w osobach Pań Pielęgniarek Agnieszki Maciąg i Edyty Pakuły z Oddziału Psychiatrii, realizując także misję Szpitala obejmującą profilaktykę i edukację zdrowotną,  w dniu 25.03.2024 roku przeprowadziły z uczniami Szkoły pogadankę na temat uzależnień.

Pogadanka rozpoczęła się od charakterystyki uzależnień, następnie omówiono skutki  uzależnień od e-papierosów, napojów energetycznych, alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz siecioholizmu czy gier komputerowych.  Uczniowie brali czynny udział w dyskusji.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie.