Zaznacz stronę

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
zaprasza:

Panie Pielęgniarki i Panów Pielęgniarzy

do pracy na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną

w

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

 Szczegółowe informacje o pracy można uzyskać u Naczelnej Pielęgniarki Szpitala
pod nr tel. 15 846 26 51 wew. 109

 Zapraszamy!