Zaznacz stronę
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie w połowie roku 2023, zwrócił się do Starostwa Powiatowego z prośbą o pozyskanie sprzętu medycznego. W ramach Programu “Polski Ład” lista potrzebnego sprzętu została zaakceptowana i po rozstrzygnięciu przetargu przez Powiat Tarnobrzeski Szpital pozyskał sprzęt o wartości 589 956,48 zł. Zakupiony w ogłoszonym przetargu sprzęt trafił już do Szpitala Powiatowego i służy polepszeniu świadczonych usług, jak również ku ratowaniu życia pacjentów. Wśród zakupionego sprzętu jest aparat nerkozastępczy. Ponieważ posiadany sprzęt z upływem czasu ulega wyeksploatowaniu stąd starania Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie o pozyskanie nowego sprzętu.
W uroczystości wzięli udział Panowie Starostwie Jerzy Sudoł i Jacek Rożek, Pan Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Pani Dyrektor Wiesława Barzycka, Pan Wojciech Gruszka.