Zaznacz stronę

Znaki Strona Www 2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nazwa zadania: Wykonanie stanowisk zbiorników tlenu medycznego wraz z wymianą tablic redukcyjnych i niezbędnej infrastruktury w związku z COVID-19

DOFINANSOWANIE 357 916,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 468 190,00 ZŁ

Zakres inwestycji:

 1. Wykonanie fundamentów pod dwa zbiorniki na ciekły tlen w dwóch lokalizacjach ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A oraz przy ul. Kościuszki 1C.
 2. Wykonanie ogrodzenia fundamentów
 3. Remont istniejących stacji tablic redukcyjnych
 4. Wykonanie zatoczki najazdowej
 5. Wykonanie dojazdu i utwardzenia nawierzchni przy stacji zgazowania
 6. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania stacji zgazowania tlenu
 7. Wykonanie instalacji odgromowej
 8. Montaż dwóch stacji zgazowania tlenu ciekłego
 9. Montaż dwóch rezerwowych stacji zgazowania tlenu
 10. Wykonanie sieci zewnętrznej gazów medycznych w dwóch lokalizacjach
 11. Posadowienie dwóch zbiorników z tlenem na wykonanych fundamentach.

Stacje zgazowania tlenu ciekłego składają się z dwóch zbiorników tlenu ciekłego o pojemności wodnej ok. 5 000 dcm 3 wraz z parownicami atmosferycznymi o wydajności 100 Nm3/h.