Zaznacz stronę

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA

pozostającego w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów

Zadanie inwestycyjne:

„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopowej,

Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz zakup i wymiana windy w Budynku Szpitala nr 2

w celu podniesienia jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie”

 

DOFINANSOWANO: 2 056 000 PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA: 2 570 000 PLN

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA:

W czerwcu 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu rozpoczęły działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jako długo oczekiwanej inwestycji, która miała za zadanie podnieść jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych.

Za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego zwrócono się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.  Po uzyskaniu finansowania i podpisaniu w dniu 20.10.2021 r. umowy pomiędzy reprezentujacym budżet państwa Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Tarnobrzeskim, rozpoczęto realizację zadania.

W dniu 4 września 2021 roku odbyło się przekazanie symbolicznego czeku na kwotę 2 056 000 złotych z rezerwy budżetu państwa, którą dysponuje  Premier Mateusz Morawiecki, które z pół milionowym wkładem własnym (ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu), pozwoliły na zakup nowoczesnej aparatury medycznej i modernizację infrastruktury szpitala.

Wsparcie finansowe przekazał dyrektorowi SPZ ZOZ w Nowej Dębie Pani Wiesławie Barzyckiej, minister infrastruktury Rafał Weber.

Przekazanie odbyło się w obecności starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, wicestarosty Jacka Rożka, radnych i członków Zarządu Powiatu: Wojciecha Gruszki i Marka Ożgi.

W ramach zadania zakupiono:

  1. Aparat RTG cyfrowy z funkcją skopii 1 700 000 zł
  2. Głowica kardiologiczna do aparatu USG 50 000 zł
  3. Wideogastroskop 90 000 zł
  4. Wideokolonoskop 90 000 zł
  5. Myjnia do endoskopów 130 000 zł
  6. Urządzenie do monitorowania nerwów krtaniowych podczas zabiegów operacyjnych 90 000 zł
  7. System do uzdatniania wody 70 000 zł
  8. Zakup i wymiana windy w Budynku Szpitala nr 2 350 000 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA: 2 570 000 PLN

z czego wartość wkładów:

  • środki własne SPZZOZ (dotacja Powiatu Tarnobrzeskiego) 514 000 zł
  • środki z Budżetu Państwa 2 056 000 zł